Ereloon

Vrijblijvende consultatie

Vaak kan een procedure worden vermeden door een tijdig en correct deskundig juridisch advies. Een vrijblijvende consultatie ter bespreking van een juridisch probleem kan reeds veel verduidelijken omtrent uw rechten en plichten. Dergelijk eerste mondeling advies kan al voor € 80.

 

 

Rechtsbijstand

Afhankelijk van uw polissen, worden de kosten van uw raadsman vereffend door uw verzekeringsmaatschappij.

Zo geniet u meestal rechtsbijstand voor verkeersmisdrijven via uw autoverzekering.

Ook indien u het slachtoffer bent van een misdrijf, kan u vaak genieten van rechtsbijstand via uw rechtsbijstands- of familiale verzekering.

 

 

Tarieven

Het gehanteerde ereloontarief van het kantoor bedraagt €  110 per uur. Desgewenst kan eveneens een forfaitair ereloon worden overeenkomen.

Wat de kosten betreft, worden volgende standaardtarieven gehanteerd:

  • Aanleg dossier: € 50
  • Briefwisseling: € 11 per brief
  • Verplaatsingen: € 0,60 per km

Tenslotte dient u er rekening mee te houden dat de advocatuur sinds januari 2014 BTW- plichtig is.