ibele-0023

Ibele Keirsebilck is Master in de Rechten (KU Leuven, 2005) en Master in European Criminology and Criminal Justice Systems (UGent, 2006 - onderscheiding).

 

Ook is zij houder van het getuigschrift Supralat- Salduzopleiding inzake bijstand bij verhoren.

 

Tenslotte is ze geaggregeerd in Successie- en vermogensplanning (Brugge Business School, 2023 -onderscheiding).


Tijdens haar studies vervulde zij tevens actieve stages bij Onderzoeksrechter Vandenbossche te Gent, de juridische uitgeverij Vandenbroele te Brugge en Meester Van Reybrouck te Torhout. 

 

Van 2006 tot 2009 was zij ingeschreven aan de balie van Brugge. In 2009 richtte zij haar eigen kantoor op te Roeselare.


Zij is voornamelijk actief in dossiers van personen- en familierecht, dit zowel nationaal als internationaal. Zij behandelt niet enkel echtscheidingen, discussies omtrent omgangsregelingen en onderhoudsbijdragen maar ook verdelingen na een relatiebreuk of na een overlijden en tevens gezinsherenigingen. 

Ook is zij actief in het verkeersrecht en strafrecht. 

 

Tevens wordt zij regelmatig aangesteld als bewindvoerder door verschillende vredegerechten en als schuldbemiddelaar door de Arbeidsrechtbank van Kortrijk.

 

Daarnaast doceerde zij als gastdocent Familierecht en Strafrecht bij het opleidingscentrum Syntra West en later aan de hogeschool Vives te Brugge. Tevens werd zij door het OCMW van Roeselare geraadpleegd als freelance juridisch adviseur.